داروی بیزاکودیل

داروی بیزاکودیل چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف بیزاکودیل

توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. بیزاکودیل چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی بیزاکودیل برای درمان یبوست استفاده می‌شود. همچنین ممکن است…

داروی بوسپیرون

داروی بوسپیرون چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف بوسپیرون

نام رایج دارو: بوسپیرون – Buspirone اسامی تجاری دارو: بوسپر بوسپیرون چیست و چه کاربردی دارد؟ این دارو برای درمان اضطراب استفاده می‌شود و به شما کمک می‌کند تا بتوانید به روشنی فکر کنید و آرام و راحت باشید و کمتر احساس نگرانی کنید. همچنین ممکن است این دارو به کاهش خجالتی بودن یا زودرنج…

داروی بوپروپیون

داروی بوپروپیون چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف بوپروپیون

نام تجاری دارو: ولبوترین نام رایج دارو: بوپروپیون توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. بوپروپیون چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی بوپروپیون…

داروی بکلومتازون

داروی بکلومتازون چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف بکلومتازون

نام رایج دارو: اسپری استنشاقی بکلومتازون توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. اسپری استنشاقی بکلومتازون چیست و چه کاربردی دارد؟ بکلومتازون برای…

داروی باکلوفن

داروی باکلوفن چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف باکلوفن

نام رایج دارو: باکلوفن- Baclofen نام تجاری دارو: لیورسال توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. باکلوفن چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی…

داروی آزیترومایسین

داروی آزیترومایسین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف آزیترومایسین

نام رایج دارو: آزیترومایسین – Azithromycin اسامی تجاری دارو: زیتروماکس توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. آزیترومایسین چیست و چه کاربردی دارد؟…

داروی ایزونیازید

داروی ایزونیازید چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ایزونیازید

نام رایج دارو: ایزونیازید Isoniazid اسامی تجاری: نیازید توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. هشدار: ایزونیازید به ندرت ممکن است باعث ایجاد…

داروی ایبوپروفن

داروی ایبوپروفن چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ایبوپروفن

نام‌های تجاری دارو: ادویل، موترین، ناپرین نام رایج دارو: ایبوپروفن – Ibuprofen توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. ایبوپروفن چیست و چه…

داروی آمیتریپتیلین

داروی آمیتریپتیلین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف آمیتریپتیلین

نام رایج دارو: آمی‌تریپتیلین – Amitriptyline اسمی تجاری داروی آمی‌تریپتیلین: الاویل توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. آمی‌تریپتیلین چیست و چه کاربردی…

داروی آموکسیسیلین

داروی آموکسیسیلین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف آموکسیسیلین

نام رایج دارو: آموکسیسیلین – Amoxicillin اسامی تجاری داروی آموکسیسیلین: آموکسیل توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. داروی آموکسیسیلین برای درمان طیف…