داروی ترامادول

داروی ترامادول چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ترامادول

نام تجاری دارو: اولترام نام رایج دارو: ترامادول – Tramadol توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. داروی ترامادول چیست و چه کاربردی…

داروی سرترالین

داروی سرترالین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف سرترالین

نام رایج دارو: سرترالین- Sertraline اسامی تجاری دارو: زولوفت توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. هشدار: داروهای ضد افسردگی برای درمان انواع…

داروی سولفاسالازین

داروی سولفاسالازین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف سولفاسالازین

نام تجاری دارو: آزولفیدین نام رایج دارو: سولفاسالازین توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. داروی سولفاسالازین چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی…

داروی ریتالین

داروی ریتالین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ریتالین

نام رایج دارو: متیل فنیدات – Methylphenidate توجه: برخی از داروهایی که برای درمان اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (ADHD) مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توانند باعث نعوظ طولانی‌مدت و در برخی اوقات دردناک برای مردان شوند.. توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو،…

داروی سیلدنافیل

داروی سیلدنافیل چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف سیلدنافیل

نام رایج دارو: سیلدنافیل – Sildenafil (داروی کاهنده‌ی فشار خون) توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. سیلدنافیل چیست و چه کاربردی دارد؟…

داروی ریفامپین

داروی ریفامپین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ریفامپین

نام رایج دارو: ریفامپین- Rifampin اسامی تجاری: کِفلکس توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. ریفامپین چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی ریفامپین…

داروی ریواروکسابان

داروی ریواروکسابان چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ریواروکسابان

نام رایج دارو: ریواروکسابان- Rivaroxaban اسامی تجاری دارو: زارلتو توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. هشدار: جز در مواردی که پزشک تجویز…

داروی سودوافدرین

داروی سودوافدرین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف سودوافدرین

نام رایج دارو: سودوافدرین – Pseudoephedrine اسامی تجاری: آفرینول، سودافد توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. سودوافدرین چیست و چه کاربردی دارد؟…

داروی ریسپریدون

داروی ریسپریدون چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ریسپریدون

نام رایج دارو: ریسپریدون- Risperidone اسامی تجاری دارو: ریسپردال توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. هشدار: در بیماران سالمند مبتلا به زوال…

داروی پاروکستین

داروی پاروکستین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف پاروکستین

نام تجاری دارو: پاکسیل نام رایج دارو: پاروکستین – Paroxetine توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. داروی پاروکستین چیست و چه کاربردی…