شهر
تخصص و فوق تخصص
  1. دکترتو
  2. پزشکان
  3. تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
  4. بندرعباس

نوبت‌دهی اینترنتی بهترین دکترهای اعصاب و روان (روانپزشکی) در بندرعباس

ترتیب نمایش
دکتر محمد طاهری

دکتر محمد طاهری

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۹ کاربر)
نوبت‌دهی مطب
مشاوره تلفنی
مشاوره متنی
اولین نوبت: دوشنبه ۴ بهمن
بندرعباسبندرعباس تقاطع رازی سه راه پلنگ صورتی روبه روی داروخانه سینا ساختمان پزشکان شمس طبقه دوم
نوبت بگیرید
دکتر فرح مویدی

دکتر فرح مویدی

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۴ کاربر)
نوبت‌دهی مطب
مشاوره تلفنی
مشاوره متنی
بندرعباسبندر عباس، چهار راه فاطمیه، کوچه بعد از بانک سرمایه، طبقه فوقانی بانک کشاورزی، ساختمان پزشکان هرمز ،طبقه دوم
نوبت بگیرید
دکتر مهرداد شریفی

دکتر مهرداد شریفی

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
%۹۵
پیشنهاد(از ۹۰ کاربر)
نوبت‌دهی مطب
مشاوره تلفنی
مشاوره متنی
اولین نوبت: دوشنبه ۴ بهمن
بندرعباسبندرعباس خیابان سیدجمال سه راه پلنگ صورتی طبقه فوقانی بانک صادرات
نوبت بگیرید