دکتر فاطمه حسانی

دکتر فاطمه حسانی

تخصص کودکان و نوزادان

بوشهر

کد نظام پزشکی

۱۳۱۲۱۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات خیابان سنگی

آدرس:

بوشهر ،خیابان سنگی ،روبروی بانک پارسیان

بیمه های طرف قرارداد

  • تامین اجتماعی
  • خدمات درمانی(سلامت)
  • نیروهای مسلح
  • کارمندان دولت
  • سایر اقشار
  • ایرانیان
  • روستاییان

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

خیابان سنگی
دکتر فاطمه حسانی
دکتر فاطمه حسانی