دکتر مریم افتتاح

دکتر مریم افتتاح

تخصص کودکان و نوزادان

کد نظام پزشکی

۵۲۸۶۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر مریم افتتاح، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۳۹,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر مریم افتتاح
دکتر مریم افتتاح