دکتر تافگه محمدی

دکتر تافگه محمدی

تخصص چشم پزشکی

تهران

کد نظام پزشکی

۹۵۴۷۷

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان پاسداران

آدرس:

تهران پاسداران نبش دشتستان پنجم ساختمان 148 طبقه چهارم واحد 14 کلینیک چشم پزشکی ایرانیان

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان پاسداران
ملاحظات

دکتر تافگه محمدی
دکتر تافگه محمدی