دکتر ربابه سادات زمانی

دکتر ربابه سادات زمانی

تخصص کودکان و نوزادان

کد نظام پزشکی

۱۲۸۸۴۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر ربابه سادات زمانی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر ربابه سادات زمانی
دکتر ربابه سادات زمانی