دکتر ناصر صادقی

دکتر ناصر صادقی

تخصص گوش، حلق و بینی

بندرعباس

کد نظام پزشکی

۱۹۴۷۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر ناصر صادقی

آدرس:

بندرعباس خیابان مرادی چهارراه سازمان پاساژ ناصر طبقه دوم

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر ناصر صادقی
دکتر ناصر صادقی
دکتر ناصر صادقی