دکتر محمد وحید جریت

تخصص داخلی

فوق تخصص قلب و عروق

فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

کد نظام پزشکی

۴۴۱۱۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص داخلی
  • فوق تخصص قلب و عروق
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد