دکتر مینا نبی خانی

تخصص داخلی

کد نظام پزشکی

۱۰۱۳۹۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص داخلی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر مینا نبی خانی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۳۹,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر مینا نبی خانی