دکتر مهدی مویدفر

دکتر مهدی مویدفر

تخصص ارتوپدی

فلوشیپ جراحی زانو

اصفهان
%۹۶
پیشنهاد(از ۴۳ کاربر)

کد نظام پزشکی

۹۰۷۴۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب چهارراه پلیس

آدرس:

اصفهان ، چهارراه پلیس ، توحید میانی ، کوچه بهار 13 ، ساختمان آریانا ، طبقه دوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مهدی مویدفر بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۴۳ کاربر)

%۹۶
۴۱ کاربر از ۴۳ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۵ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۹ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱۲ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱۷ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب چهارراه پلیس
ملاحظات

دکتر فقط در تخصص جراحی زانو و درمان زانو مریض پذیرش میکنند

دکتر مهدی مویدفر
دکتر مهدی مویدفر