دکتر مهسا برادران افتخاری

دکتر مهسا برادران افتخاری

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

کد نظام پزشکی

۱۳۶۵۶۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر مهسا برادران افتخاری، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر مهسا برادران افتخاری
دکتر مهسا برادران افتخاری