دکتر هوشنگ هاشمی زاده

دکتر هوشنگ هاشمی زاده

تخصص چشم پزشکی

جراح چشم
تهران

کد نظام پزشکی

۱۱۹۱۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب بلوار کشاورز

آدرس:

تهران ، بلوار کشاورز ، جنب بیمارستان ساسان ، ساختمان پزشکان 75

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب بلوار کشاورز
ملاحظات

دکتر هوشنگ هاشمی زاده
دکتر هوشنگ هاشمی زاده