دکتر غزاله موسوی زاده یزدی

دکتر غزاله موسوی زاده یزدی

تخصص زنان و زایمان و نازایی

فلوشیپ نازایی و آی وی اف

کد نظام پزشکی

۶۶۵۶۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص زنان و زایمان و نازایی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد