دکتر فرزانه نجات الهی

دکتر فرزانه نجات الهی

تخصص زنان و زایمان و نازایی

شیراز
%۹۲
پیشنهاد(از ۵۶ کاربر)

کد نظام پزشکی

۲۵۰۹۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر فرزانه نجات الهی

آدرس:

شیراز قصردشت روبروی مخابرات استان ساختمان ژنوم طبقه اول واحد 3

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر فرزانه نجات الهی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۵۶ کاربر)

%۹۲
۵۱ کاربر از ۵۶ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱۷ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱۶ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱۲ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱۱ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر فرزانه نجات الهی
دکتر فرزانه نجات الهی
دکتر فرزانه نجات الهی