دکتر علی اصغر متقی

دکتر علی اصغر متقی

تخصص کودکان و نوزادان

تهران
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۶ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۵۵۱۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان پیروزی

آدرس:

تهران،خیابان پیروزی،ایستگاه چهارصد دستگاه،تقاطع امام علی،پلاک 890

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر علی اصغر متقی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۶ کاربر)

%۱۰۰
۶ کاربر از ۶ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۵ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان پیروزی
ملاحظات

در مطب واکسیناسیون ، تغذیه و ختنه انجام می شود.

برای اطمینان از حضور پزشک در مطب در اول وقت کاری با شماره مطب تماس حاصل فرمایید و در صورتی که نمی توانید در روز نوبت در مطب حضور داشته باشید به

وبسایت یا منشی اطلاع دهید

دکتر علی اصغر متقی
دکتر علی اصغر متقی