دکتر محمدرضا یوسفی

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

اهواز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۲۰۱۶۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان نادری

آدرس:

اهواز، نادری، بین خیابان حافظ و خوانساری، مجتمع بزرگ نادری، طبقه 3، واحد 121

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر محمدرضا یوسفی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱ کاربر)

%۱۰۰
۱ کاربر از ۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان نادری
دکتر محمدرضا یوسفی