دکتر زهرا عروجی

دکتر زهرا عروجی

پزشک عمومی

درباره‌ی پزشک

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد

سابقه همکاری پژوهشی با گروه سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان

مسئول کلینیک پوست مرکز سلول درمانی رویان ( سال 89 تا 93)

نایب رئیس انجمن ققنوس ( انجمن خیریه حمایت از بیماران سوخته)

کد نظام پزشکی

۸۰۴۷۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد