دکتر شهرام مدنی

تخصص چشم پزشکی

فلوشیپ ویتره و رتین

کد نظام پزشکی

۳۴۱۸۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص چشم پزشکی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد