دکتر سحر بختی

دکتر سحر بختی

تخصص جراحی مغز و اعصاب

بوشهر

کد نظام پزشکی

۱۲۳۱۵۴

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان سنگی

آدرس:

بوشهر ، خیابان سنگی ، ساختمان پارس ، طبقه دوم

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان سنگی
ملاحظات

دکتر سحر بختی
دکتر سحر بختی