دکتر صبا وکیلی

پزشک عمومی

کد نظام پزشکی

۱۷۲۶۷۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد