درباره‌ی پزشک

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

مفاصل ، ستون فقرات ونوارعصب

رتبه ممتاز بورد تخصصی

دوره تکمیلی سونو گرافی اینترونشنال MSK

کد نظام پزشکی

۹۱۸۴۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد