کد نظام پزشکی

۱۶۵۸۳۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک دندان پزشک

اطلاعات خیابان پیامبر اعظم

آدرس:

بندرعباس، پیامبر اعظم، سایت درخت سبز، مرکز بهداشت سایت درخت سبز

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

خیابان پیامبر اعظم
دکتر نرگس جوزری
دکتر نرگس جوزری