دکتر بهروز مومنی

دکتر بهروز مومنی

تخصص داخلی

فوق تخصص ریه

شیراز
%۹۹
پیشنهاد(از ۲۳۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۶۵۵۵۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان صورتگر

آدرس:

شیراز، خیابان صورتگر، نبش معدل، ساختمان تابش، طبقه 3، واحد 14

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر بهروز مومنی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۲۳۱ کاربر)

%۹۹
۲۲۸ کاربر از ۲۳۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۳۶ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۸۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۵۳ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۶۲ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان صورتگر
ملاحظات

نویت هایی که شما میگیرید ساعت حضور شما درمطب است ، نه ساعت ویزیت شدنتان.پس لطفا بابت تاخیر صبور باشید.

دکتر بهروز مومنی
دکتر بهروز مومنی