دکتر بابک امرا

دکتر بابک امرا

تخصص داخلی

فوق تخصص ریه

اصفهان

کد نظام پزشکی

۳۵۶۹۴

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات شیخ صدوق شمالی

آدرس:

اصفهان ،خیابان شیخ صدوق شمالی ،خیابان شیخ مفید ،ساختمان بامداد ،پلاک 11

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

شیخ صدوق شمالی
ملاحظات

درحال حاضر نوبت گیری اینترنتی این پزشک فعال نمی باشد. 

دکتر بابک امرا
دکتر بابک امرا