دکتر امیربابک مجتباییان

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

کد نظام پزشکی

۸۴۵۹۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد