درباره‌ی پزشک

مشاوره کرونا

کد نظام پزشکی

۳۴۳۸۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر علی طرقی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر علی طرقی