دکتر افروز صادقی سروستانی

دکتر افروز صادقی سروستانی

تخصص جراحی عمومی

کد نظام پزشکی

۱۳۹۵۴۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص جراحی عمومی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر افروز صادقی سروستانی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۳۹,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر افروز صادقی سروستانی
دکتر افروز صادقی سروستانی