فاطمه اسدی

فاطمه اسدی

کارشناس فیزیوتراپی

تهران

کد نظام پزشکی

ف-۱۷۴

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان بهار

آدرس:

تهران، ملک الشعرای بهار پلاک 347

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان بهار
ملاحظات

فاطمه اسدی
فاطمه اسدی