دکتر زهرا الیاری

دکتر زهرا الیاری

تخصص گوش، حلق و بینی

اصفهان

کد نظام پزشکی

۵۲۵۶۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان شمس آبادی

آدرس:

اصفهان ،خیابان شمس آبادی ،چهارراه قمر،مجتمع قصرنور، طبقه سوم ،واحد 311

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان شمس آبادی
ملاحظات

بیمه روستاییان به شرط مهر پزشک روستا پذیرفته می شود.

دکتر زهرا الیاری
دکتر زهرا الیاری