دکتر سینا امینی زاده

دکتر سینا امینی زاده

تخصص ارتوپدی

اهواز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱۰ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۲۰۱۷۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان نادری

آدرس:

اهواز، خیابان نادری، خیابان کتانباف، مجتمع پزشکی سینا، طبقه 4

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر سینا امینی زاده بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۰ کاربر)

%۱۰۰
۱۰ کاربر از ۱۰ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۶ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۳ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان نادری
دکتر سینا امینی زاده
دکتر سینا امینی زاده