دکتر سید حسن بهدین

دکتر سید حسن بهدین

تخصص ارتوپدی

شیراز

کد نظام پزشکی

۲۳۹۱۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب میدان پارسه

آدرس:

شیراز ، میدان پاسه ، بلوار پاسارگاد ، خیابان پاییز ، درمانگاه و مرکز جراحی شبانه روزی آزادی

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب میدان پارسه
دکتر سید حسن بهدین
دکتر سید حسن بهدین