کد نظام پزشکی

۱۰۹۶۲۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر سارا فغفوری، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر سارا فغفوری
دکتر سارا فغفوری