دکتر محمد حسن قاصدزاده

دکتر محمد حسن قاصدزاده

تخصص جراحی عمومی

بوشهر
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱۳۶ کاربر)

درباره‌ی پزشک

تیرویید، گوارش، فتق، پستان
همکاری با بیمارستان های تامین اجتماعی(سلمان فارسی)

کد نظام پزشکی

۵۷۲۰۳

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر محمد حسن قاصد زاده

آدرس:

بوشهر خیابان امام خمینی روبروی استانداری ساختمان پزشکان ابوالفضل طبقه دوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر محمد حسن قاصدزاده بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۳۶ کاربر)

%۱۰۰
۱۳۵ کاربر از ۱۳۶ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۴۷ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۵۲ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱۷ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۲۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر محمد حسن قاصد زاده
ملاحظات

مراجعین محترم توجه داشته باشند که دکتر مراجعین با نامه پزشک قانونی را به هیچ عنوان ویزیت نمی کنند.

دکتر محمد حسن قاصدزاده
دکتر محمد حسن قاصدزاده