دکتر میلاد میرنژاد

دکتر میلاد میرنژاد

پزشک عمومی

کد نظام پزشکی

۱۶۰۹۲۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر میلاد میرنژاد، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر میلاد میرنژاد
دکتر میلاد میرنژاد