دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

تخصص داخلی

فوق تخصص ریه

کرمان

کد نظام پزشکی

۷۱۸۶۳

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب بلوار جهاد

آدرس:

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد یک، برج پزشکی پاستور، طبقه سوم

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب بلوار جهاد
ملاحظات

در حال حاضر نوبت گیری اینترنتی این پزشک فعال نمی باشد.

دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی
دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی