دکتر مریم طباطباییان

دکتر مریم طباطباییان

تخصص جراحی عمومی

اصفهان

کد نظام پزشکی

۳۶۵۷۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب شهرک سلامت

آدرس:

اصفهان، شهرک سلامت، بزرگراه شهید آقا بابایی، بعد از روگذر حکیم شفایی، بلوار سلامت، طبقه دوم، مجموعه آناهید

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب شهرک سلامت
ملاحظات

دکتر مریم طباطباییان
دکتر مریم طباطباییان