دکتر خسرو قنبری

دکتر خسرو قنبری

تخصص جراحی عمومی

کرج

کد نظام پزشکی

۲۰۰۰۷

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات چهارراه طالقانی

آدرس:

کرج، چهارراه طالقانی، طالقانی شمالی، خیابان پوشاک خانواده، کلینیک پاستور

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

چهارراه طالقانی
ملاحظات

دکتر خسرو قنبری
دکتر خسرو قنبری