دکتر خوبیار زارع

دکتر خوبیار زارع

تخصص کودکان و نوزادان

کد نظام پزشکی

۷۰۰۷۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص کودکان و نوزادان

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر خوبیار زارع، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر خوبیار زارع
دکتر خوبیار زارع