کد نظام پزشکی

۴۵۶۴۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان پیروزی

آدرس:

تهران، خیابان پیروزی، ابتدای خیابان پنجم نیرو هوایی، ساختمان پزشکان قائم، طبقه 5، واحد 13

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان پیروزی
ملاحظات

دکتر حسین فرخی
دکتر حسین فرخی