دکتر فضل الله هوشداران

دکتر فضل الله هوشداران

تخصص جراحی عمومی

شیراز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۸۸۶۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب بلوار مطهری

آدرس:

شیراز ، بلوار مطهری ، کوی دنا ، بیمارستان دنا

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر فضل الله هوشداران بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱ کاربر)

%۱۰۰
۱ کاربر از ۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب بلوار مطهری
ملاحظات

 

دکتر فضل الله هوشداران
دکتر فضل الله هوشداران