دکتر فاطمه نامداری

دکتر فاطمه نامداری

پزشک عمومی

کد نظام پزشکی

۱۷۳۸۴۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد