دکتر فرناز فرجی

پزشک عمومی

%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۶۰۸۱۷

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر فرناز فرجی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

Loading...Loading...

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر فرناز فرجی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر فرناز فرجی