دکتر فریبا زادبین

پزشک دندان پزشک

درباره‌ی پزشک

طرف قرارداد با بیمه SOS

کد نظام پزشکی

۱۶۹۲۴۷

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک دندان پزشک
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد