%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۵۶۱۰۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
  • تخصص داخلی

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر فرهاد مشایخ بخشی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

Loading...Loading...
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد