دکتر احسان صنعتی

دکتر احسان صنعتی

تخصص طب فیزیکی و توانبخشی

تهران
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱۲ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۰۹۵۹۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان پیروزی

آدرس:

تهران، پیروزی، ایستگاه صد دستگاه، مقابل خیابان عادلی، پلاک 450، واحد 8

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر احسان صنعتی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۲ کاربر)

%۱۰۰
۱۲ کاربر از ۱۲ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۸ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۴ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان پیروزی
ملاحظات

گرفتن نوار عصب در مطب انجام میشود.

دکتر احسان صنعتی
دکتر احسان صنعتی