دکتر آیت اله ساسان نیا

دکتر آیت اله ساسان نیا

تخصص داخلی

شیراز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱۰ کاربر)

کد نظام پزشکی

۶۳۷۳۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر آیت اله ساسان نیا

آدرس:

شیراز خیابان زند روبروی بیمارستان شهید فقیهی جنب داروخانه شبانه روزی ساختمان ایرانیان طبقه 4

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر آیت اله ساسان نیا بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۰ کاربر)

%۱۰۰
۱۰ کاربر از ۱۰ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۸ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر آیت اله ساسان نیا
دکتر آیت اله ساسان نیا
دکتر آیت اله ساسان نیا