دکتر اسعد میرزا سعادت

دکتر اسعد میرزا سعادت

تخصص قلب و عروق

%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۰۴۶۶۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر اسعد میرزا سعادت بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱ کاربر)

%۱۰۰
۱ کاربر از ۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد