دکتر احمد گشتاسبی

پزشک عمومی

شیراز

کد نظام پزشکی

۱۴۶۷۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی

اطلاعات بلوار گلستان

آدرس:

شیراز ،خیابان استاد شهریار ، خیابان گلستان، جنب داروخانه گلستان

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

بلوار گلستان
ملاحظات

درحال حاضر نوبت گیری اینترنتی این پزشک فعال نمی باشد.  

دکتر احمد گشتاسبی