دکتر اقدس وکیلی

دکتر اقدس وکیلی

تخصص زنان و زایمان و نازایی

اصفهان

کد نظام پزشکی

۲۷۳۸۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان شمس آبادی

آدرس:

اصفهان، خیابان شمس آبادی، مقابل بیمارستان سینا، ساختمان فارابی

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان شمس آبادی
ملاحظات

دکتر اقدس وکیلی
دکتر اقدس وکیلی